Al sector del descans és habitual que aparegui el làtex, però poques vegades es parla dels tipus de làtex que pot contenir un matalàs; que són principalment dos, el natural i el sintètic.
El làtex sintètic prové del petroli, els seus principals components són el butadiè i l’estirè. Els matalassos amb un nucli de làtex sintètic són perfectament viables per aconseguir un bon descans, però mai arriben a proporcionar el confort que aporta el làtex natural, pel que fa a la suavitat, la textura, l’aroma, l’elasticitat o l’adaptabilitat.

Ara bé, hi ha persones que prefereixen el làtex sintètic abans que el natural, ja que el primer té una consistència més ferma a diferència del natural que és més tou. Ecomatalasser utilitza principalment làtex natural importat d’Alemanya. Ens pots trobar a Biocultura Barcelona, Madrid o Valencia, on podràs comprovar els beneficis dels nostres productes artesanals.
Un altre tret diferenciador entre ambdós materials és el color. El color del làtex sintètic és més blanc que el natural que grogueja.

Però, d’on i com s’obté el làtex natural? El làtex és un suc lletós que s’extreu de l’interior de diverses plantes, la més habitual és l’Hevea Brasiliensis. Després de fer un tall oblic en un terç del diàmetre de l’escorça de l’arbre, aquest s’aboca en galledes. Seguidament, el làtex passa per un tractament i es converteix en una matèria elàstica, però també esponjosa, suau i ecològica, de la qual estarà feta el nucli o els encoixinats del matalàs.

Un matalàs de làtex podrà ser identificat pel fabricant o comerciant com de “làtex natural” si el percentatge d’aquest és igual o supera el 85%. En la resta de casos, només es podrà parlar de “matalàs de làtex”.

Us pot semblar estrany perquè de ben segur que més d’una vegada heu sentit la frase de “matalassos de làtex 100% natural”. Això, no deixa de ser publicitat enganyosa, un matalàs de làtex no pot arribar a ser mai 100% natural, ja que per donar forma i robustesa, cal utilitzar components sintètics i químics.