Les radiacions naturals són aquelles que sorgeixen de la terra, i provoquen variacions en el camp magnètic i elèctric del nostre entorn que poden debilitar la nostra salut. Les radiacions naturals poden ser provocades per alteracions geofísiques (aigües subterrànies o falles geològiques), xarxes geomagnètiques (línies Hartmann i Curry) o radioactivitat ambiental. Avui en dia es poden mesurar amb geomagnetòmetres, detectors de camps elèctrics, magnètics i mesuradors de les variacions de radioactivitat natural.

Pel que fa a les alteracions geofísiques, en distingim de dos tipus diferents; les aigües subterrànies i les falles geològiques. En el cas de les aigües subterrànies fem referència als corrents d’aigua, els aqüífers, les bosses d’aigua, entre altres. Segons els experts és molt important assegurar-nos que no dormim damunt d’un corrent d’aigua subterrània, perquè els ions que es desprenen del fregament de l’aigua amb la terra poden alterar la funció de la glàndula pineal, que és l’hormona activa encarregada de la regeneració cel·lular.

El segon cas són les falles geològiques. Aquestes es produeixen a conseqüència del continu moviment en què es troba l’escorça terrestre. Quan es produeixen falles o fissures d’aquest tipus es posen en contacte superfícies de naturaleses molt diferents; energies procedents del subsòl, radiacions gamma o gasos radioactius. Això acaba influint en el camp magnètic del nostre entorn.

A més, també trobem dos tipus de xarxes electromagnètiques; les línies Hartmann i Curry. El doctor Ernst Hartmann va observar i descobrir a inicis de la dècada dels anys 50 del segle XX les anomenades línies Hartmann. Segons aquest, la superfície de la terra està coberta per una xarxa geomagnètica natural orientada de nord a sud. Després dels estudis, Hartmann va concloure que romandre durant massa temps a la vertical d’algunes de les línies podia generar alteracions, malestar i desequilibris tals com l’insomni, el cansament crònic, dolors musculars, estats d’ansietat, hiperactivitat, nerviosisme o depressió.

Posteriorment, el científic nord-americà, Manfred Curry va detectar, una altra xarxa geomagnètica natural que té unes línies de força orientades nord-est/sud-est, les anomenades línies Curry.

Així doncs, que cadascú jutgi la importància d’aquestes xarxes naturals, però des del punt de vista de l’Ecomatalasser creiem, tal i com diuen els experts que dormir o treballar en una zona geopatògena pot arribar a comportar un debilitament progressiu de l’organisme que a la llarga pot provocar-nos una malaltia específica.

Per a més informació:

Com afecta la geopatia al nostre organisme