Tradicionalment, s’ha considerat més adequat dormir orientats cap al nord per tal de descansar millor. Això però, té una explicació que està relacionada amb l’orientació magnètica de la Terra i la polarització de les cèl·lules dels animals.

La Terra és un imant gegant amb dos pols, Nord i Sud, que generen un camp magnètic. D’aquests camps, sorgeixen línies de força que surten del pol Sud i entren pel pol Nord.

Al mateix temps, les nostres cèl·lules estan compostes per electrons, amb les seves respectives càrregues negativa i positiva. Per tant, si dormim alineats al Nord, és a dir el cap orientat cap al Nord i els peus cap al Sud, facilitem el descans perquè en aquesta direcció no interferim en el flux natural de la terra, que va en direcció Sud-Nord.