Un matalàs s’ha de canviar com a màxim cada 10 anys. Des de l’Associación Española de la Cama (ASOCAMA) es recomana que passat el temps de vida útil del matalàs, aquest es renovi. Malgrat tot, a Espanya la mitjana de vida útil que es dóna al matalàs és de 12 anys i mig. Els espanyols, són de fet, els europeus que més tarden a renovar el matalàs. Austríacs i holandesos, per contra, són els que el canvien més freqüentment, cada 8 anys. Així, no és casualitat que aquests països tinguin les millors estadístiques en descans.

De fet, segons un estudi de l’associació ASOCAMA més del 30% de la població espanyola no descansa sobre un matalàs adequat i saludable. I un 68%  dels entrevistats va admetre canviar-lo només quan hi havia un desgast o trencament molt evident. Per tant, hi ha poca conscienciació per part dels ciutadans sobre aquest tema, tot i ser molt important.

I més, tenint en compte, que si seguim dormint en un equip deformat, que té entre 8 i 10 anys, probablement ens aixecarem amb cansament i dolors musculars que afectaran a la llarga negativament a la nostra salut.

En el cas dels matalassos naturals que fabriquem a l’Ecomatalasser, tenen unes característiques pròpies relacionades amb la seva vida d’ús. La vida d’aquest matalassos es molt mes llarga. La majoria d’ells es poden renovar i reutilitzar, ja que estan fabricats amb productes d’origen natural i la seva composició està lliure d’elements químics i tòxics. Ens pots trobar a Biocultura Barcelona, Madrid o Valencia, on podràs comprovar els beneficis dels nostres productes artesanals.