El son és una part integral de la vida quotidiana, una necessitat biològica que permet restablir les funcions físiques i psicològiques essencials per aconseguir el nostre ple rendiment.

Les necessitats bàsiques de son es situen sobre unes 4 o 5 hores de son cada 24 hores. La resta d’hores que dormim ajuden a millorar el nostre benestar i qualitat de vida. Així, el punt òptim de descans es troba amb 8,3 hores. Ara bé, aquestes necessitats varien en funció de cada persona i en cada moment de la vida.

A la nit, quan dormim, passem per diferents fases o estadis del son que es van repetint amb un patró.

En primer lloc, la fase de son no REM, la constitueixen quatre estadis, en els quals el son es va profunditzant. El to muscular va descendint, el nostre cos queda cada cop més relaxat i immòbil, així com el ritme respiratori i cardíac. L’etapa 3 marca la transició cap al son profund.

Uns 90 minuts després de adormir-nos, apareix per primera vegada la fase de son REM (Rapid Eye Movement). En aquesta etapa l’activitat cerebral és ràpida, provocada per els somnis. La fase també es caracteritza per l’aparició de moviments oculars ràpids, d’aquí el seu nom.

Al llarg de la nit, aquesta fase es va alternant amb el son no REM, tot i que la major part de son REM es produeix al final de la nit. Per aquest motiu, com més tard ens llevem, més probabilitats tenim de recordar els somnis.

Com a curiositat, cal destacar que segons un estudi de la Universitat de Sydney, el contacte amb la manta de llana sobre el cos, fa augmentar la durada de la fase REM del somni. Per tant, l’Ecomatalasser recorda la importància que tenen els materials naturals a l’hora de preservar les fases de son beneficioses. Ens pots trobar a Biocultura Barcelona, Madrid o Valencia, on podràs comprovar els beneficis dels nostres productes artesanals.